Rehberlik birimi olarak çözüm ve süreç odaklı bir yaklaşımla çalışırız. Ailelerle ilişkilerimizde dürüst, gerçekçi ve açık iletişim ve işbirliği esastır. Rehberlik servisimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar öğrenciyi tanımak, bireysel olarak takip etmek ve aile ile bilgi paylaşımında bulunmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede sınıf, oyun alanı, yemekhane ve bahçe gözlemleri yapılmakta; çocuklar mümkün olduğunca farklı alanlarda takip edilmektedir. Rehberlik öğretmenimiz programına uyacak şekilde her sınıfı haftada 1 saat etkinlik zamanında (montessori, sanat, spor, ingilizce, müzik)  1 saat de yemekhane/bahçede gözlemlemektedir. Ayrıca öğrencilerle bireysel çalışmalar yapılmakta yaş gelişim kriterlerine uygunluğu takip edilmekte, okul olgunluğunu destekleyici çalışmalarla çocuğun sistemli bir şekilde takibi sağlanmaktadır. Bu takiplerle beraber her bir çocuğun gelişimsel süreci kendi içinde değerlendirilmekte, yıl içerisinde velilerle yapılan görüşmelerde aktarılmakta ve velileri destekleyici ve yönlendirici bir eğitim yaklaşımı sergilenmektedir.  Her öğrencinin bireysel özelliklerine göre planlama gerektiren durumlar oluşabilir. Bu durumlar Okul Psikoloğu, Öğretmen, Öğrenci, Veli ve PDR  işbirliği ile ele alınır. Ayrıca okul olgunluğunu desteklemeye yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli olan durumlarda ailelere bilgi verilmektedir. Ailelere yönelik olarak öğrencilerimizle ilgili bilgi aktarımının yanı sıra, bireysel ve grup danışma ve rehberlik, veli eğitim seminerleri ve paylaşım toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu seminerlerde Montessori yaklaşımımız, anne-baba tutumları, çocukluk dönemine özgü korkular gibi başlıklar ele alınmaktadır.