Sürdürülebilir bir çevre için erken yaşta çevre bilinci oluşturulmasını amaçlayan uluslararası Eko okullar programında Gelişim okulları olarak, yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz eylem planımızı öğrencilerimizle paylaşıp, etkinlikler ve geri dönüşüm kutularının doğru kullanılması ile ilgili bilgiler verildi.