İnsan olmanın değeriyle yola çıktığımız rehberlik ve psikolojik danışma sürecimizde temel unsur her öğrencinin farklı kişilik yapısı olduğunun bilinciyle farklı kuramların harman çalışmalarının yapılmasıdır. Sahip olduğumuz teorik donanımı hayat deneyimimizle birleştirerek kuramların sınırlılıklarından kurtularak bir adım sonrasına ulaşmaya çalışmaktayız. İnsanın var olmasının tek kaynağının insan olduğu düşüncesiyle öğrencilerimizle kurduğumuz karşılıklı güven ve işbirliği sayesinde onlara, hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözme ve geleceklerini şekillendirme konusunda kendi kararlarını verebilme becerisi kazandırmayı, onları özgürleşirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimizi güçlendirmek ve onların kendileriyle ilgili farkındalıklarını arttırmanın öneminin bilinciyle yol almaktayız.
Anasınıfından lise bitimine kadar öğrencilerimizin kendini gerçekleştirme sürecinde duygusal, düşünsel ve davranışsal boyutta desteklenmesi okulumuzun eğitim anlayışı açısından çok önemlidir. Yaşam deneyiminde öğrencilerimizin kendilerini anlamaları, neyi neden düşündüklerini, hangi davranışı neden yaptıklarını pek çok unsurun insanlar üzerinde etkili olduğunu kavramaları karşılaştıkları durumlarla baş etmelerini kolaylaştıracaktır. Rehberlik birimlerimizin görevi öğrencilerin problemlerini onlar adına karar vererek çözmek değil, onların kendi kararlarını verme becerilerini sorumluluk algısıyla birlikte geliştirmektir.
Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanılan, doğru zamanda müdahale edilip sağlıklı bir biçimde çözüme kavuşturulamamış, üstü kapatılmış, bastırılmış sorunların yetişkinlik döneminde farklı kimliklerle bireyin karşısına çıkıp hayat kalitesini düşürdüğü bir gerçektir. Farklı yaş gruplarında belirli zaman aralıklarıyla çocukların ve gençlerin kendi içlerinde, arkadaşlarıyla, aileleriyle, öğretmenleriyle sıkıntılar yaşamaları gayet normal ve olasıdır. Önemli olan bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesidir. Biz bu sıkıntıları birer sorun değil tam tersine fırsat olarak görüyoruz. Çünkü doğru zamanda doğru yöntemle çözüme kavuşan her bir sorunun onların ileriki hayatlarındaki bir engeli devirdiğine inanıyoruz. Bu bilinçle yola çıktığımız Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık sürecimizi destekleyen her yaş grubuna uygun, alanında uzman, Rehber öğretmenlerimiz ve okul psikologumuz ile öğrencilerimizin sadece okul hayatları sürecinde onları desteklemekten öte, onlara hayatları boyunca yollarına ışık tutmayı hedefliyoruz.
Her kadememizin özenli bir şekilde yürüttüğü rehberlik çalışmalarımızda, rehber öğretmenlerimiz her öğrenciyi bireysel olarak takip ederken, velilerimizle tüm branş öğretmenlerimizle ve okul idaremizle sürekli işbirliği halindedir. Bu sayede öğrencilerimizin bu süreçlerini bulundukları pek çok ortamda gözlemleme ve daha sağlıklı değerlendirime şansı yakalanmakta, önleyici rehberlik çalışmaları etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
Okulumuzda her kademe için izlenen rehberlik çalışmalarını, web sitemizin ilgili bölümünün rehberlik sayfasından takip edebilirsiniz.