Sınır ve mesafelerin durmaksızın küçüldüğü dünyada,  dil tüm engelleri aşarak insanlara sonsuz olanaklar yaratır. Bir özel okulu diğerlerinden ayıran en önemli özellik, mezun ettiği öğrencilerin dili kullanabilme yeteneğidir. Dili öğrenilmesi gereken bir dersten ziyade edinilmesi gereken bir kültür ve hayat görüşü olarak görüyoruz. Bu bakış açımız çerçevesinde dil eğitimimizi sadece ders saatleriyle sınırlı bir program dahilinde tutmaktan öte, okulun her anında bir çok farklı etkinliklerle, çocuklara İngilizcelerini kullanabilecekleri doğal ortamlar yaratıyoruz.  Öğrencilerimizin bu dili kültürüyle birlikte öğrenmelerini, uluslararası platformlarda, farklı kültürlerle iletişim halindeyken bulundukları her ortama kolaylıkla adapte olmalarını kısacası bir dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri için gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Alanında profesyonel, uluslararası yabancı dil programlarına hakim, içerisinde anadili İngilizce olan öğretmenlerinde bulunduğu zengin kadromuz; yıllık İngilizce programlarını tüm bu hedefler doğrultusunda büyük titizlikle hazırlarlar. Çok çeşitli materyal ve ekipmanlarla donatılmış İngilizce dersliklerimizde, Finlandiyalı eğitimci David Marsh tarafından bulunmuş bir öğretim yöntemi olan CLIL ( Content and Language Integrated Lesson) ve eklektik yaklaşımlar kullanılır. Birçok Avrupa ülkesiyle yürüttüğümüz ortak projeler ve gerçekleştirdiğimiz çift taraflı ziyaretlerde öğretmenlerimiz her yıl değişik öğretim modellerini tanıyıp, kendilerini güncelleme fırsatı bulurken; öğrencilerimiz de bu projelerde aktif rol oynayarak kendilerini uluslararası ortamlarda deneyimleme fırsatı bulurlar.

Anaokulu Yabancı Dil Eğitim Programımız,  kurumumuz tarafından hazırlanmış, tüm dünyada okulöncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak düzenlenmiş, özgün bir programdır. Dil edinim sürecinde resimler, resim kartları, posterler, kuklalar, gerçek nesneler, görsel hikayeler, dinlediğini anlama etkinlikleri, tekerlemeler ve şarkılar; işitsel, dramalar, canlandırmalar, kesme-boyama aktiviteleri, eğitici-öğretici kelime oyunları vb. dokunsal öğelerden faydalanılır. Öğrencilerimize, anaokulunda yabancı dile dair kazandırmaya çalıştığımız sevgi ve merak duygusunu ilkokulda yaptığımız çalışmalarla pekiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin okulumuzun her yerinde olmak üzere doğal ortamlar yaratılarak; dinleme, okuduğunu anlama, konuşma, yazma ve eleştirel düşünce becerilerini kullanarak İngilizce dilini öğrenme ortamları sunarak onların sadece sınıfta değil gerçek hayatta da başarılı olmaları için çabalarız. Öğrencilerimizin 4.sınıfı bitirdiklerinde İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilmesini, yabancı kaynaklı metinleri okuyabilmesini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilmesini hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizi yetiştirirken yabancı dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planını (Common European Framework For Language Learning) esas almakta ve CLIL yöntemi ve 21. yüzyıl becerileri kullanılmaktadır….

Derslerimizde İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler /ELT) ve anadili İngilizce olanlar için (Non-ELT) hazırlanmış olan çok çeşitli materyaller kullanmaktayız. Kullandığımız her materyal İngilizce eğitim programımızı farklı bir yönden desteklemektedir. Ayrıca öğrencilerimizin küçük yaşlarda dil öğrenme motivasyonunu desteklemek ve arttırmak amacıyla Spelling Bee, Quiz Show, VocabularyParade,  Here to Help (sosyal sorumluluk projesi) gibi  farklı yarışma ve etkinlikler düzenlemekteyiz.

 

Öğrencilerimizin ortaokula geldiklerinde, kendilerini sadece sözlü olarak değil, yazılı olarak da ifade edebilmelerini hedeflemekteyiz.

5, 6,7 ve 8. sınıflarda; CLIL yönteminin de kullanıldığı, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersleriyle bağlantılı olarak işlenen konuların yanı sıra yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, okuma, bilgi toplama, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme, düşüncelerini açık ve eksiksiz şekilde ifade edebilme ve her türlü amaç için yazı dilini etkin şekilde kullanabilme gibi kazanımları edindirmeyi amaçlamaktayız. Bir yandan da öğrencilerimizi 8. sınıfta girecekleri sınava hazırlamak adına zengin kaynaklarla ve çeşitli soru tipleriyle zenginleştirilmiş dersler hazırlıyoruz.

 

İngilizcenin kullanımını arttırabilecek aktivite ve projeleri sürekli gündemimizde tutarak öğrencilerimizin bu organizasyonlarda etkin görevler alabilmesi için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Özel Güney Gelişim Ortaokulu olarak, öğrencilerimizin yabancı dil serüvenine olumlu duygularla yaklaşabilmeleri için, Avrupa ülkeleriyle işbirliğiyle, eğitimde kaliteyi arttırmak ve kültürel diyaloğu sağlayarak dil öğrenimine teşvik etmek amacıyla Macaristan ile birlikte “The Flower Dictionary”, “A Tri-lingual Dictionary of theMost Popular Flowersand Flowers Nativeto Hungaryand Turkey” adlı Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Comenius ve Finlandiya’da Kotimaen Okulu ile birlikte ‘Our Visiting Bird Friends’  adlı Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Erasmus projelerini yürüttük.

Öğrencilerimiz lise öncesi edindikleri kelime bilgisine ve günlük yaşamda diyalog kurma yetilerine ek olarak liseye geldiklerinde hem mevcut birikimlerini geliştirmeye devam ederler hem de akademik İngilizceye temel oluşturacak dersler görmeye başlarlar. Özel Güney Gelişim Anadolu Lisesinde   İngilizce programının temelini, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazma becerileri dersleri oluşturur. Okuduğunu anlama dersinde; çeşitli türde metinleri tanıma, bu metinler üzerinde okuma stratejilerini uygulama ve akademik kelime bilgilerini zenginleştirme amacıyla yapılan çalışmalarla, uluslararası dil sınavlarında karşılarına çıkabilecek farklı soru tiplerine de hazırlanırlar.

Yazma becerileri dersinde yalnızca lisede değil üniversite ve iş hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları akademik yeteneklerin, basit cümle düzeyinden başlayarak kompozisyon ve makale yazımı düzeyine taşınan çalışmalarla kazandırılması amaçlanır.

Bu çalışmaların yanı sıra belirli aralıklarla uygulanan uluslararası geçerliliğe sahip çevrimiçi İngilizce sınavlarına giren öğrencilerimizin, dili kullanım yetenekleri her açıdan değerlendirilerek ihtiyaçlarına yönelik ek çalışmalarla dil öğrenme süreci zenginleştirilir.

Özel Güney Gelişim Okulları olarak içinde bulunduğumuz çağ  'bilgi' çağı olduğu için okulumuz anaokulundan başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar giden yabancı dil eğitimi serüveninde, öğrencilerimize yabancı dilde üst düzey dil becerileri kazandırırken, onların çağı yakalaması, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletişim sağlayabilmesi için yaptığımız uluslararası projeler ve uyguladığımız yabancı dil sınavlarıyla onları çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya hazırlamaktayız.