Gençlerimizin duygusal ve düşünsel anlamda bireyselleşmenin, kimlik bulma ya da yaratma çabasıyla “ben” arayışının en yoğun olduğu yaşları yaşadığı bir süreçte, onların kendileriyle ve çevreleriyle mümkün olduğunca barışık olarak bu süreci yaşamalarını desteklemek öncelikli hedefimizdir. Her bireyin olmak istediği bir “ben” vardır ve varoluş sancılarıyla ya bu “ben” i doğurur ya da ideal benliğinden uzakta bir insana dönüşür. İdeal benliği ve gerçek benliği arasındaki fark ne kadar az ise kişinin kendine duyduğu saygı da o kadar fazladır. Kendine saygısı olan, üretken, doğayı, ülkesini, insanını seven ve varlığını çalışmak ve üretmekle güçlendiren bir nesil yetiştirmek en büyük temennimizdir.
 
Tüm bu duygusal ve ruhsal çabaların içinde sosyal ve akademik sorumlulukları da önceki yıllara oranla artan lise döneminde,
Liseye yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerimizin okulumuzu en iyi şekilde tanımaları, okulun tüm imkanlarını öğrenmeleri ve bunlardan faydalanmalarının sağlanması, artan ders ve öğretmen sayısına adapte olmaları, akademik motivasyonlarının yükseltilmesi,
Akran ilişkilerinin olumlu yönde kurulmasının desteklenmesi,
Öğrencilerin akademik çalışmalarla birlikte sanat ve spor alanlarını birlikte yürütmeleri adına yüreklendirilmeleri, 
Öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde tanımalarını destekleyerek, 10. sınıfta yapacakları alan seçimi konusunda en doğru şekilde yönlendirilmeleri,
Üniversiteye hazırlık sürecinin uzun soluklu bir çalışma olduğu bilincini öğrencilere kazandırılması,
Öğrencilerin üniversite, bölümler, puanlar ve sınavlar hakkında bilgilendirilmesi,
Branşlarının belli olduğu 11. sınıfların sınav süreçleriyle ilgili bilgilerinin güncellenerek öğrenme süreçlerinin sınava yönelik olarak yakından takibinin yapılması, hedef belirlemelerin netlik kazanması,
Akademik yoğunluğun arttığı, bireysel çalışmaların daha da önem kazandığı, uzun soluklu bir çalışma sürecini kapsayan 12. Sınıfı, öğrencilerimizin en yüksek motivasyonla, kendinin ve sürecinin farkında olarak, gerçekçi hedeflere ulaşma amacıyla, en yüksek performansla geçirmelerini desteklemek, öncelikli amaçlarımızdandır.
 
Rehberlik birimimiz tüm bu amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki şu çalışmaları yürütmektedir:
 
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
*Öğrenciyi Tanıma
*Oryantasyon
*Olumlu Benlik Algısı Geliştirme
*Özgüven
*İletişim Becerileri ve Empati Kurabilme
*Kriz Yönetimi
*Öfke Kontrolü
*Stresle Başa Çıkma
*Akran Baskısı
*Aile İçi İletişim
*Akran Dayanışması
*Bireysel ve Grupla Rehberlik ve Psikolojik Danışma
*Duygusal Zeka gelişimini destekleyen “Değerler Eğitimi Çalışmaları”
*Sosyalleşme sürecinde öğrencilerimizin “Sorun Çözme Becerilerini” geliştirecek çalışmalar
*Etkili ve Verimli Ders Çalışma
*Mesleki Rehberlik
*Kariyer Gelişimi
*Akademik Takip ve Yönlendirme
*Hedef Belirleme
*Sınav Kaygısı
*Zaman Yönetimi
 
AİLELERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
*Aileyi Tanıma
*Oryantasyon
*Düzenli Bire Bir Toplantılar
*Bilgilendirme ve Seminer Çalışmaları
 
Tüm bu kazanımlarla birlikte, öğrencilerimizle kurduğumuz iletişimde iyi bir insan olmanın hayatın içinde önemli bir değer olduğunu vurgulamak, açık, dürüst iletişimin ilişkilerimize olumlu etkisini anlatmak rehberlik anlayışımızda önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenci ve velilerimizle karşılıklı güven duygusuyla kurduğumuz diyalog, süreçlerin daha kolay ve hızlı çözüme kavuşmasında anahtar rol taşımaktadır.