Özel Güney Gelişim Anadolu Lisesinde İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dilin eğitimi verilmektedir. Almanca eğitimimizde öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek seviyeye gelmelerini hedeflemekteyiz.
Özel Güney Gelişim Anadolu Lisesi İngilizce bölümünün amacı ise öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır. Bu doğrultuda İngilizce programımızın hedefi; İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilen öğrenciler yetiştirmektir. Okuduğunu anlama dersinde amacımız; çeşitli türde metinleri tanıma, bu metinler üzerinde okuma stratejilerini uygulama ve akademik kelime bilgilerini zenginleştirme amacıyla yapılan çalışmalarla uluslararası dil sınavlarında karşılarına çıkabilecek farklı soru tiplerine hazırlamaktır.
Yazma becerileri dersinde ise yalnızca lisede değil üniversite hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları akademik yeteneklerin, basit cümle düzeyinden başlanarak paragraf  ve makale yazımı düzeyine taşınan çalışmalarla kazandırılması amaçlanır.
 Ders içi etkinliklerde öğrenciler gerçek düşünce ve duygularını açıklama, yabancı dili farklı bir ortamda "araç" olarak kullanma olanağını bulurlar. Öğrencilerin dili deneme yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
Bu çalışmaların yanı sıra belirli aralıklarla uygulanan uluslararası geçerliliğe sahip “online” İngilizce sınavlarına giren öğrencilerimizin dili kullanım yetenekleri her açıdan değerlendirilerek ihtiyaçlarına yönelik ek çalışmalarla dil öğrenme süreci zenginleştirilir. Bu çalışmaların amacı öğrencilerimizi  ulusal  veya FCE, TOEFL, SAT gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik etmek ve bu sınavlara hazırlamaktır.