Montessori, çocuğun bireysel beceri ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde kendi kendine yetebilmesi, çocuğun kendini birey olarak görmesi, dilediğinde hata yaparak doğruyu bulmasıdır. Montessori'de materyaller doğru kategorize edilir, çocuğun istediği anda ulaşabileceği şekilde konumlandırılır. Materyal seçim hakkı çocukta olur. Böylelikle çocuklar en kalıcı öğrenim tekniği olan yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenmeyi deneyimlerler.