*Fiziksel işitme, okuma yazma eğitimi
*Şarkı söyleme eğitimi,
*Bireysel ve toplu çalgı eğitimi,
*Çok sesli toplu çalma (Blok flüt Orkestrası )
*Çok sesli söyleme eğitimi (Polifonik Koro),
*Müziksel bilgi,dinleme ,yaratma ve duyarlılık eğitimi,
*Müziksel iletişim ve etkileşimde bulunma eğitimi,
*Body Perküsyon
*Beğeni eğitimi
*Orff eğitimi (Orff Schulwerk),
gibi alanlarda öğrencilerimizin gelişim ve dönüşümleri için gerekli zemini hazırlayıp,bireysel ve toplu müzik eğitimi üzerine önemli çalışmalar yapmaktadır.
 
(Orff öğretisinin temel basamakları; dil, müzik, hareket ve danstır.Bunların ortak dili ise ritimdir.Orff öğretisi ile çocuklardaki bu özelliklerin ve yeteneklerin kaybolması engellenir. Büyüklerde ise kaybolan yetenekler ortaya çıkarılır.Orff yaklaşımının başlıca amacı yaratıcılığı geliştirmek olduğu için doğaçlamaya ve yaratmaya çok önem verir. En önemlisi ise çocuklarımızın müzik dersinden keyif almaları ve öğrenirken eğlenmeleridir. Güney Gelişim Okullarında orff üzerinde eğitimli, sertifikalı müzik öğretmeni tarafından uygulanmaktadır. )
 
5.SINIF MÜZİK EĞİTİMİ:
 
Do1-Do2 aralığındaki notaları dizek üzerinde tanımayı ve müzik defterinde uygulayabilmeyi,
Blok flüt'ü doğru teknik ve doğru nefesle üfleme çalışmaları yaparak,
Do1-Do2 aralığındaki notaları kapsayan 2 sesli parçalarla repertuar oluşturmayı ,
Body Musıc (Beden Perküsyonu) , ritim çalışmaları yaparak psiko-kas gelişimlerini desteklemeyi hedefleriz.
 
6. SINIF MÜZİK EĞİTİMİ:
 
Do1-Do2 aralığındaki notaları dizek üzerinde tanımayı ve müzik defterinde uygulayabilmeyi,
Blok flüt'ü doğru teknik ve doğru nefesle üfleme çalışmaları yaparak,
Do1-Do2 aralığındaki notaları kapsayan 2 sesli parçalarla repertuar oluşturmayı
Diyafram nefesi, İnsan ses toplulukları, Gruplarına göre çalgılar gibi konuları öğrenmeyi,
Body Musıc (Beden Perküsyonu), ritim çalışmaları yaparak psiko-kas gelişimlerini desteklemeyi hedefleriz.
 
7. SINIF MÜZİK EĞİTİMİ:
 
Do1-Do3 aralığındaki notaları dizek üzerinde tanımayı ve müzik defterinde uygulayabilmeyi,
Blok flüt'ü doğru teknik ve doğru nefesle üfleme çalışmaları yaparak,
Do1-Do3 aralığındaki notaları kapsayan 2 sesli parçalarla repertuar oluşturmayı
Body Musıc (Beden Perküsyonu) , ritim çalışmaları yaparak psiko-kas gelişimlerini desteklemeyi ,
Türk Halk Müziği,Türk Sanat Müziği, Klasik Batı Müziği ve dünya müziklerini, sanatçılarını, çalgılarını tanıyarak ayırt etmelerini hedefleriz.
 
 
8. SINIF MÜZİK EĞİTİMİ:
 
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Batı Müziği ve Dünya Müziklerini, çalgılarını, sanatçılarını tanıyarak  ayırt etmelerini, Batı müziği dönemlerini ve sanatçılarını tanımalarını hedefleriz.
 
DERS DIŞI MÜZİK ETKİNLİKLERİ
 
Sınıflar bazında resitaller düzenliyor öğrencilerimizin bireysel toplu performanslarını arkadaşları ile paylaşmalarını sağlıyor,
Tören korosu ve çalgı grubu ile özenle hazırladığımız repertuarları belirli gün haftalar kapsamında sahneliyoruz.
Mersin Nevit Kodallı Korolar Şenliğine her yıl katılıyor , ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan ''Gelişim Koleji Çocuk Korosu''Ortaokul (rock-pop) müzik grubu, keman, gitar,  piyano, çalışmalarını düzenli olarak sürdürerek müzik bölümü yıl sonu konserinde sahneliyoruz.