Özel Güney Gelişim Ortaokul Yabancı Diller Bölümünün yoğun ve özverili çalışmalarının temelinde yatan en önemli amaç; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır. Yabancı diller programımızda İngilizce ve Almanca eğitimi yer almaktadır.
Bu doğrultuda İngilizce eğitiminde, CLIL yönteminin ve 21. yüzyıl becerilerinin de kullanıldığı, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe gibi derslerle bağlantılı olarak işlenen konuların yanı sıra yazılı ve sözlü medya ile iletişim kurabilme, okuma, bilgi toplama, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme, düşüncelerini mantık sınırlarına uygun, açık ve eksiksiz şekilde ifade edebilme ve her türlü amaç için yazı dilini etkin şekilde kullanabilme gibi kazanımları edindirmeyi amaçlamaktayız
Özel Güney Gelişim Ortaokulu olarak, öğrencilerimizin İngilizceyi sadece öğrenmelerini değil, aynı zamanda hayatlarının bir parçası haline getirmelerini istiyoruz.
Bu nedenle sosyal becerilerini, grup içi ve grup dışı arkadaşları ile iletişimlerini geliştirecek, gelecekte başarı deneyimlerini arttırmalarını sağlayacak beceri ve yetenekleri kazandıracak eğitsel öğreti ve etkinlikleri her zaman öğretimin içinde tutuyoruz.
Birçok Avrupa ülkesiyle yürüttüğümüz ortak projeler ve gerçekleştirdiğimiz çift taraflı ziyaretlerde öğretmenlerimiz her yıl değişik öğretim modellerini tanıyıp kendilerini güncelleme fırsatı bulurken öğrencilerimiz de bu projelerde aktif rol oynayarak kendilerini uluslararası ortamlarda deneyimleme fırsatı bulurlar. Geçtiğimiz yıllarda yürüttüğümüz Macaristan’la “The Flower Dictionary”, “A Tri-lingual Dictionary of the Most Popular Flowers and Flowers Native to Hungary and Turkey” adlı Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Comenius ve Finlandiya’da Kotimaen Okulu ile birlikte ‘Our Visiting Bird Friends’ bu projelerden bazılarıdır.