35x50 Canvas üzerine Acrylic Van Gogh ve Ayçiçekleri... 
7. Sınıflar sergisi